Консульська легалізація документів в Харкові

Консульська легалізація документів – це проходження багатоетапної процедури їх узаконення для країни, де планується їх пред’явлення, тобто, надання певним довідкам, свідченням, дипломам юридичної сили.

Навіщо потрібна консульська легалізація документів

Легалізація потрібна тому, що різні документи, видані українськими  структурами, не мають юридичної сили на території іншої країни. Щоб надати документам законного статусу, необхідна легалізація, тобто підтвердження консульством походження та справжності документів.

Послуги з легалізації документів у Харкові в перекладацькій агенції «Есперанто» мають оптимальну ціну у місті.

Багато людей проходять процедуру легалізації самостійно, однак це вимагає від них чимало часу та сил. Якщо ви бажаєте легалізувати документи швидко та без бюрократичної тяганини — звертайтесь до нашої агенції, яка спеціалізується на наданні громадянам наступного переліку послуг:

-Кваліфікований переклад документації для подання її до консульства;
-Надання юридичних консультацій;
-Нотаріальне візування перекладів;
-Оформлення документів в консульствах  та міністерствах.

Агенція«Есперанто» гарантує кожному клієнту оперативне, якісне та доступне надання послуг зі спрощення процедури легалізації у всіх консульствах, розташованих на території України.

Особливості легалізація документів у Харкові

Узаконюють документи сьогодні двома способами: проставлення апостилю та за допомогою легалізації в консульстві. Апостиль підходить для країн, які підтримують Гаазьку конвенцію. Для інших держав потрібна інша процедура.

Консульська легалізація документів для ОАЕ та Китаю

ОАЕ не входить до країн, що підтримують Гаазьку конвенцію, тому для узаконення документів, виданих в Україні, необхідно пройти складну процедуру узаконення. Те саме можна сказати і про легалізацію документів для Китаю.

Процедура передбачає проходження наступних етапів:

-нотаріальне візування копії документа;
-узаконення до МінЮсті та МЗС України;
-узаконення в консульстві іноземної держави.

Міністерство юстиції нашої країни спеціалізується на легалізації документації, оформленої та завізованої приватними, державними нотаріусами, а також органами юстиції, судами, нотаріально засвідченими копіями документів, перекладів тощо. МЗС нашої країни не легалізує документи, що видані на території інших країн. Для їх узаконення необхідно звертатися до представництва відповідної країни.

Замовляйте консульську легалізацію документів у Харкові – полегшіть собі процес підготовки для поїздки до іншої країни!

Процедура легалізації документів в Україні регламентується “Інструкцією про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні та за кордоном”. При такому огляді підтверджується дійсність:

  • оригіналів документів;
  • підписів посадових осіб;
  • штампів чи печаток на документі.

Державні органи, які приймають участь в консульській легалізації документів

Консульська легалізація – це багатоступінчаста процедура приведення документів до форми, що відповідає чинним законодавчим вимогам та визнається органами іноземної держави, яка не є учасником Гаазької конвенції. Документ, який пройшов процедуру консульської легалізації, визнається легітимним для певної держави.

Для легалізації, залежно від виду документа, слід пройти такі етапи етапи засвідчення:

-перший крок: міські та обласні управління юстиції;
-другий крок: Міністерство юстиції України; Міністерство закордонних справ;
-третій крок: консульство країни, де планується використання документа.

Документи, яким потрібна легалізація, розподіляються між МЗС та Міністерством юстиції України в такий спосіб.

Міністерством юстиції розглядаються такі документи:

будь-які нотаріальні копії, переклади та інші документи, видані чи засвідчені нотаріусами (приватними чи державними). Також до Міністерства Юстиції надаються для проходження першого етапу консульської легалізації фотокопії дипломів, атестатів, їх додатків, архівних довідок, рішень суду та документів юридичних осіб.

Міністерство закордонних справ проводить легалізацію таких документів:

На першому етапі консульської легалізації: довідки про несудимість, свідоцтва про народження, смерть, шлюб, витяги з реєстру ЗАЦС та інші, які видані ЗАЦСами та підтверджені управлінням юстиції саме тієї області, де знаходиться ЗАЦС, що видавав документи.

На другому етапі проведення легалізації таких документів як:

  • фотокопії дипломів, атестатів, їх додатків, архівних довідок, рішень суду, документів юридичних осіб, заяв про сімейне положення або інших заяв, довіреностей, медичних документів, нотаріально засвідчених перекладів;
  • оригіналів довідок, виданих іноземним громадянам іноземними Посольствами в Україні ;
  • довідок, що видавалися органами Міністерства внутрішніх справ.

УВАГА!  Документи, призначені для використання на території України та які видані на території інших держав, Міністерство закордонних справ України не легалізує! Такий вид документів необхідно легалізувати в українському консульстві на території країни, де видано документ. Але перед зверненням до консульства України слід завірити документи у Міністерстві закордонних справ країни, де їх було видано (або в іншому уповноваженому на це державному органі). Якщо в країні, де одержано документи, немає українського консульства, то для легалізації іноземних документів можна звернутися до Консульського управління Міністерства закордонних справ України. Але робити це потрібно лише після завірення документів у Міністерстві закордонних справ цієї країни та у консульстві, яке представляє інтереси цієї держави в Україні.

Способи оформлення документів

Существуют два способа консульской легализации официальных документов.

Способ первый – легализация оригиналов. Процедура легализации происходит с учетом того, что печати консульской легализации проставляются на оригиналах документов.

Способ второй – легализация нотариальной копии. В данном случае оформляется нотариальная копия документа, которая удостоверяется в Министерстве юстиции Украины, Министерстве иностранных дел. Затем следует перевод на необходимый язык и снова нотариальная заверка.

Одинарная и двойная легализация

В зависимости от страны, на территории которой предполагается использование документов, существует одинарная и двойная процедура консульской легализации.

Одинарная легализация – это проставление штампа/штампов на оригинале документов, после чего к удостоверенной копии подшивается, заверенный в установленном порядке (нотариусом) перевод. Затем пакет документов подается в консульство страны на территории Украины, где планируется их применение.

Двойная легализация – на оригинале необходимого документа Министерством иностранных дел Украины либо Министерством Юстиции, в зависимости от процедуры, ставится штамп, потом делается перевод. Перевод заверяется нотариусом и повторно подается для проставления отметки о легализации в Министерство юстиции Украины и Министерство иностранных дел Украины. Лишь потом документ отсылается в консульство страны (где планируется использование документа) на территории Украины. Такая процедура необходима, например, при работе с ОАЭ или Китаем.

При подаче официальных документов на консульскую легализацию физические лица подают паспорт и заполняют заявление на совершение консульской легализации. В случае необходимости (при подаче на легализацию документов, принадлежащих или выписанных на имя другого лица) заявитель должен также предоставить заверенную нотариусом доверенность от владельца документов. Юридические лица подают письмо-обращение (бланк учреждения должен содержать реквизиты и печать), в котором указываются: перечень документов, предоставляемых на легализацию, цель, с которой они легализуются, сведения о лице, уполномоченном представлять интересы по вопросам нотариального заверения документов.

У каждого иностранного государства существует свои особенности в проведении процедуры консульской легализации. Например, как уже было указано, при оформлении документов для Китая необходимо перевести документы на китайский язык в Украине, после чего пройти двойную процедуру легализации. В то же время Бразилия признает только те переводы, которые выполнены переводчиками при Министерстве иностранных дел Бразилии. А вот для Саудовской Аравии документы, выданные, к примеру, ЗАГСом, достаточно перевести только на английский язык, а на арабский – не требуется.

Из-за подобных нюансов процедура консульской легализации для обычного человека может показаться слишком сложной и запутанной, но опытный и подготовленный специалист обязательно поможет разобраться в тонкостях правильного оформления всех требуемых документов.

Требуется дополнительная консультация?

Свяжитесь с нами удобным для Вас способом и мы поможем решить Вашу задачу.

Контакты